National Registry of Australian Art and Artists

Venus by Marie Javorkova - officially recorded in the National Registry of Australian Art and Artists with the National Registration Number of 000-2964-0153-01

Venus - Marie Javorkova - dílo oficiálně zapsáno do Národního registru australského umění a umělců s Národním registračním číslem 000-2964-0153-01

 

Lotus by Marie Javorkova - officially recorded in the National Registry of Australian Art and Artists with the National Registration Number of 000-2964-0144-01

Lotus - Marie Javorkova - dílo oficiálně zapsáno do Národního registru australského umění a umělců s Národním registračním číslem 000-2964-0144-01